Wspieramy rozwój malucha. Warsztaty dla rodziców z dziećmi

Zabawy na ścieżce sensorycznej, kształt, powierzchnia, dźwięk. Manipulowanie materiałem, określanie temperatury i liczenie. Warsztaty prowadzi Katarzyna Podgórska.