21 lutego Dzień Języka Ojczystego – Fraszka polska

Lech Konopiński
“Wiara”

Wierzysz w Boga – powiadasz.
Lecz będąc w potrzebie,
czy nie modlisz się raczej,
by On uwierzył w ciebie?

********

Magdalena Samozwaniec
“O cioci”

Jeżeli po tym jak ciocia z drzewa zleciała,
Ból już cioci nie bardzo dolega,
To może by ciotunia jeszcze raz zechciała,
Bo właśnie przyszedł kolega.

********

Lesław Falecki
“O wróbelku”

Wróbelek jest mała ptaszyna,
wróbelek istotka niewielka,
on brzydką stonogę pochłania,
lecz nikt nie popiera wróbelka.
Więc wołam: Czyż nikt nie pamięta,
że wróbelek jest druh nasz szczery?!
Kochajcie wróbelka dziewczęta,
kochajcie, do jasnej cholery!