Cennik

Załącznik Nr 1
do Regulaminu korzystania z pracowni komputerowej w MBP Józefów

Ustala się następujące opłaty za korzystanie z usług:

  1. Wydruk z komputera A-4 czarno-biały – 0,60 zł
  2. Wydruk z komputera A-4 kolorowy –1,50 zł
  3. Wydruk z komputera A-4 fotografii w formacie np. JPG –5,00 zł
  4. Skanowanie 1 strony tekstowej –0,60 zł
  5. Skanowanie 1 strony kolorowej (np. fotografia) –1,00 zł
  6. Usługi kserograficzne:

 

    • format A4 czarno-biały: 1 strona – 0,30 , dwustronnie – 0,40 .

kolorowy: 1 strona – 2,50 , dwustronnie – 4,00 .

 

    • format A3 czarno-biały: 1 strona – 0,60 , dwustronnie – 1,20 zł.

 

kolorowy: 1 strona – 4,00 zł, dwustronnie – 7,00 zł.