O bibliotece

Rok powstania 1952
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych 120 m²

Działy:
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Czytelnia naukowa
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Pracownia komputerowa

Dane statystyczne na koniec roku 2016 MBP w Józefowie oraz Filii w Michalinie
Księgozbiór – 62336
Zbiory audiowizualne – 3896
Czytelnicy aktywni – 3331
Wypożyczenia książek – 75023
Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych – 9298
Ilość zakupionych książek – 2570
Ilość zakupionych materiałów audiowizualnych – 647