O bibliotece

Rok powstania 1952
Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych 120 m²

Działy:
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Czytelnia Naukowa i Dział Regionalny
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Pracownia Komputerowa
Kąciki Prasowe

Dane statystyczne na koniec roku 2019 MBP w Józefowie oraz Filii w Michalinie
Księgozbiór – 76403
Zbiory audiowizualne – 5459
Czytelnicy aktywni – 3251
Wypożyczenia książek – 77292
Wypożyczenia dokumentów audiowizualnych – 11041
Ilość zakupionych książek – 2160
Ilość zakupionych materiałów audiowizualnych – 386
Książki zakupione z Dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 725
Audiobooki zakupione z Dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 151
Dary od naszych Czytelników – 1003 książki i 300 egzemplarzy multimediów