Zespół

Dyrektor
Kustosz mgr Jadwiga Sikorska

Główna Księgowa
Edyta Niewczas

Pracownicy
Kustosz Barbara Witak
St.Kustosz mgr Mariola Ładna
Kustosz mgr Anna Sobota
Bibliotekarz Katarzyna Wnuk

Filia w Michalinie
Mł.bibliotekarz Ewa Modzelewska
Bibliotekarz Marta Pawłowska
Bibliotekarz Magdalena Rosłoniec

Maria Bożek