Legenda o rzece Świder

Archiwa biblioteczne zawierają wiele cennych pamiątek, wspomnień, druków i pism oraz fotografii. Wśród nich perełka wydawnicza: Życie Józefowa 1987 . Na łamach pisma znaleźliśmy legendę opublikowaną za sprawą Krzysztofa Kasprzaka. Wydało nam się, że warto ją przypomnieć.