Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – relacja z prezentacji osiągnięć w TPJ

W cyklu spotkań Czwartki z TPJ – Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, efekty swojej żmudnej i fascynującej pracy przedstawiła Anna Sobota. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Józefowa to liczne materiały piśmienne, dokumenty, cyfrowe relacje i wywiady. Jednym słowem: wspomnienia, nostalgia i powracające emocje. Z relacji naszej koleżanki wiemy, że zbiory stają się coraz bogatsze, a praca polegająca na wzajemnym zaufaniu coraz bardziej satysfakcjonująca.

 

Z prezentacji przygotowanej przez Annę Sobotę:
“W styczniu
2014 wzięliśmy udział w Projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” zorganizowanego
przez
Ośrodek KARTA
Jego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego i stworzenie Archiwum
Społecznego
, służącego ocaleniu i upowszechnieniu historii regionu, pamięci naszych przodków
Nasze archiwum powstaje dzięki mieszkańcom Józefowa i okolic (również instytucji i zakładów pracy)
Realizacja polega na wypożyczaniu lub udostępnianiu m.in. zdjęć, dokumentów osobistych i urzędowych,
kronik,
pamiętników, listów, świadectw szkolnych
Wszystkie materiały zostają zeskanowane i starannie opracowane, a następnie włączone do Archiwum
Społecznego
na stronie internetowej https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2077.
Po dygitalizacji i utrwaleniu materiałów, oryginały wracają
do właścicieli

Bardzo istotnym elementem archiwum są ustne relacje opisujące wydarzenia z przeszłości Archiwum
Historii Mówionej”

Historia mówiona to sposób dokumentowania przeszłości. Każdy człowiek nosi w sobie historię, niepowtarzalne i zupełnie wyjątkowe
dzieje
swojego życia. To niezwykłe bogactwo wpisanych w każdą pojedynczą biografię wydarzeń, doświadczeń i związanych z nimi emocji. To świadectwo czasu, który bezpowrotnie minął, ale wciąż żyje we wspomnieniach. Świadek historii to każdy z nas, bo każdy, kto opowiada o przeszłości  jest właśnie świadkiem historii. To samo wydarzenie mogło być w różny sposób odebrane i zapamiętane. We wspomnieniach przeszłość ożywa na nowo. Relacje ustne nieocenionym źródłem dla rekonstrukcji naszej lokalnej historii.”