Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Zbiory pamięci naszych mieszkańców, utrwalone w postaci cyfrowej znacznie się wzbogaciły. Przybyło dokumentów, fotografii, zapisów słownych i innych form, a dzięki nim wiemy o naszym regionie więcej i rośnie nasza świadomość o jego historii.