Od zwojów papirusowych do książki cyfrowej

Jak powstała książka? Zaczęło się od opowieści. Te opowieści trudno było zachować, ulotne niczym wiatr, znikały z pamięci człowieka zbyt szybko. Pojawiły się więc rysunki naskalne, paciorki i węzełki na sznurkach. Potem wykorzystywano liście, korę, tabliczki gliniane i mozolnie zapisywano na nich różne znaki i obrazki. Aż w końcu ołówkiem, potem piórem, w końcu na maszynie i w komputerowym edytorze tekstowym poczęły się snuć się przeróżne opowieści, by dotrzeć do wszystkich, którzy chcą czytać książki. Spotkanie z Grupą Przedszkolną Szkoły Podstawowej nr 1. Marzec 2022