Zespół

Dyrektor
Kustosz mgr Jadwiga Sikorska
Zastępca dyrektora
Kustosz mgr Anna Sobota

Główna Księgowa
Edyta Niewczas

Pracownicy
Kustosz Barbara Witak
St.Kustosz mgr Mariola Ładna
Bibliotekarz mgr Katarzyna Wnuk

Filia w Michalinie
Mł.bibliotekarz Ewa Modzelewska
Bibliotekarz Magdalena Rosłoniec

Pracownik gospodarczy
Anna Jarosiewicz