Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie i Filii w Michalinie

 1. Wrzutnia jest umiejscowiona na zewnątrz, przed wejściem do budynku biblioteki i jest dostępna przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych książek i czasopism, w dniach i godzinach, wyłącznie wtedy, gdy biblioteka jest nieczynna. Gry, audiobooki i filmy prosimy zwracać osobiście w bibliotece.
 3. Jeżeli Czytelnik w tym samym dniu zamierza wypożyczyć książki, zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.
 4. Każda wrzutnia przypisana jest do konkretnej biblioteki, dlatego tylko jej zbiory w niej pozostawiamy.
 5. Książki należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka. Zawsze sprawdzamy, czy nic nie zostało w podajniku.
 6. Zwrot dokonany z wykorzystaniem wrzutni zostanie zarejestrowany w kolejnym dniu roboczym.
 7. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta w dniu następnym. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w bibliotece lub mailowo na adres: mbpjozefow@wp.pl
 8. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie wysokości opłaty następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
 9. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych książek nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
 10. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do   Czytelnika z prośbą o wyjaśnienie oraz dochodzenia roszczeń.
 11. Stanowisko wrzutni jest monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami i czasopismami.
 12. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 roku.