Warsztaty rozwojowe – ostatnie spotkanie

Dziękujemy uczestnikom za udział, Kasi Podgórskiej za przygotowanie, a wszystkim za uśmiech, entuzjazm, wsparcie wzajemne oraz przestrzeganie reguł.