Ocal wspomnienia od zapomnienia

W ogólnopolskim ruchu archiwistyki społecznej działamy na rzecz poszerzania archiwum społecznego. Pomagamy w tworzeniu zbiorowej pamięci społecznej, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Przypominamy społeczeństwu fascynujący dorobek naszej pracy – tysiące nieznanych dotąd historii, zdjęć, dokumentów życia codziennego. Uruchamiamy oddolne, wynikającej z pasji potrzeby zapisywania historii, relacje, dzięki którym wspólna pamięć staje się bogatsza. Rozbudzamy zainteresowanie historią społeczną dla lepszego zrozumienia przeszłości i teraźniejszości.

Dodaj komentarz