Nagrody dla najbardziej aktywnych czytelników. Placówka w Józefowie

Czytanie to tworzenie dźwiękowej formy słowa na podstawie jego obrazu graficznego. Daniił Borysowicz Elkonin

Idąc tym tropem zauważmy, ileż procesów musi wykonać mózg, żeby dokonać tej zamiany, z jakich czerpie doświadczeń i ile nowych zyskuje. Czytanie, rozwija te procesy, wzbogaca słownictwo, rozwija kreatywność, wyobraźnię, uwrażliwia, uczy. Zatem czytajmy i zachęcajmy do czytania.
Z rejestru wypożyczeń wynika, że w okresie od XII 2022 do VI 2023, największa liczba wypożyczonych książek w przedziale wiekowym od 2 do 13 wynosi 298 książek.

To piękne i budujące. Gratulacje dla wspaniałych rodziców i dzieci, które pozwoliły się zarazić miłością do książek.