Kto Ty jesteś? Polak Mały

Musimy znać historię naszego kraju, bez niej, jesteśmy bezbronni. Dlatego poznajemy legendy polskie, najważniejsze historyczne fakty, stroje ludowe, pieśni i literaturę. Tradycje i przyzwyczajenia, które czynią nas narodem wyjątkowym. Szukamy patriotyzmu w nas samych, ale też literaturze, sztuce, otoczeniu. Pamiętamy o symbolach narodowych i poszanowaniu godła oraz flagi państwowej. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.SpotkanieGrupą Przedszkolną Oa Szkoły Podstawowej nr1. Październik 2022