Z naszego archiwum

1952 – powstanie Biblioteki jako pierwszej instytucji kultury w Józefowie. Siedziba w małym drewnianym budynku przy ulicy Ogrodowej.
Pierwszy rok działalności to 600 woluminów i 270 czytelników.
Punkty biblioteczne prowadzone społecznie w domach prywatnych: Michalin, Nowa Wieś, Świdry Małe i Rycice.

1955 – powstanie Filii bibliotecznej w Michalinie przy ul. Gen. Świerczewskiego.
1962 – zmiana lokalizacji Biblioteki. Objęcie lokalu po Ośrodku Zdrowia, wówczas przy ulicy Gen. Świerczewskiego 97. W tym lokalu Biblioteka funkcjonowała przez 38 lat. W owym czasie przy Bibliotece działały kółka zainteresowań, zespoły recytatorskie, odbywały się spotkania autorskie, spotkania z dziennikarzami, podróżnikami, ciekawymi ludźmi ze świata kultury. Gośćmi biblioteki byli: Maria Kruger, Andrzej Brycht, Jan Teodor Dybowski, Maria Szypowska, Bolesław Mrówczyński oraz Halina Rudnicka.

2000 – przeniesienie Biblioteki w Józefowie do nowego lokalu przy ul.Marii Curie-Skłodowskiej 5/7. Rozbudowa księgozbioru, utworzenie czytelni dla dorosłych i dla dzieci.

2001 – początki tworzenia katalogu komputerowego.
2003 – powstanie ogólnodostępnej pracowni komputerowej wyposażonej w trzy stanowiska do pracy.

2005 – przyłączenie Biblioteki do programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa „Ikonka”, zainstalowanie trzech dodatkowych komputerów, nieodpłatne udostępnianie Internetu. Księgozbiór na koniec tego roku to 41938 woluminów, liczba czytelników 2909.

2006 – przeniesienie Filii Biblioteki w Michalinie do nowego lokalu przy ul. Słonecznej 15.

2011 – wdrożenie Systemu Bibliotecznego Mateusz – służącego do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.).

2014 – Przystąpienie do PIAP (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu). Pozyskanie komputerów i prowadzenie warsztatów dla seniorów.
2014 – Wdrożenie programu Otwartego Systemu Archiwizacji. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2077

2021 – rozstrzygnięcie konkursu i rozpoczęcie przygotowań do realizacji projektu kompleksu nowej biblioteki i przedszkola.
2021 – realizacja projektu Sieć na Kulturę, finansowanego przez FWZR i FEPC. Pozyskanie komputerów typu laptop.