Jesteś tutaj:

Kategoria: Lekcje biblioteczne

Poniżej prezentujemy ofertę zajęć bibliotecznych dla klas 0-3 oraz świetlic szkolnych na rok szkolny 2007/2008.

Klasy szóste Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie, jak co roku, pod opieką wychowawców i pracowników biblioteki szkolnej poznawały sekrety naszej placówki. Tym razem pozostał w cieniu katalog kartkowy, rzetelny, acz trochę archaiczny system katalogowania książek.
Jeszcze dziś chętnie wykorzystywany, ale coraz bardziej wypierany przez systemy cyfrowe. Po krótkim wykładzie teoretycznym, podzieleni na zespoły, pracowali w skupieniu korzystając z katalogu online, oraz katalogu w systemie MAK, na którym pracujemy. Ten sposób wyszukiwania literatury spodobał się i nie stwarzał trudności. Ze zdobytymi nowymi umiejętnościami rozstaliśmy się pełni nadziei na udaną współpracę.

Do góry