Wilanowskie spacery

Rozmowa zawarta na stronie radia RDC (podcast 53’13) przybliża historię Wilanowa. Historię opublikowaną w książce Wojciecha Parzyńskiego „Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy. Cmentarz Wilanowski 1816-2016”.
Polecamy ją szczególnie Józefowianom, ponieważ w rozmowie pojawiają się nazwiska, które znamy także z życia i historii naszego miasta. Być może znajdą Państwo w tej książce lub tylko opowieści zapomniane dzieje własnej rodziny. Książkę można nabyć w Oficynie Wydawniczej Multico.