Para-buch! Książka w ruch! – budujemy świdermajery

Dziedzictwo kulturowe to wszystko co stworzył człowiek na przestrzeni dziejów. Materialnym dziedzictwem naszego regionu jest na pewno architektura i styl “świdermajer”. Czy mamy w naszym mieście zabytki tegoż stylu? Jak rozpoznać zabytek, co go określa i kto chroni.


Podczas spotkania wykorzystaliśmy książki z Działu regionalnego biblioteki:
Maciej Piłat Spacerownik Józefowski; Styl “świdermajer” architektura do zachowania Aleksandry Centroni; Roberta Lewandowskiego Twórcy stylu “świdermajer”, Projekt Świdermajer XXI wieku; Roberta Lewandowskiego Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej oraz Zamki Wydawnictwa Arkady; Dzieje architektury polskiej Piotra Skurzyńskiego; Architektura Wydawnictwa Arkady; Polskie zamki i pałace Wydawnictwa Multico. Temat opracowała i przedstawiła Agnieszka Rogalska-Jung.