Laur im. Joanny i Jana Kulmów

https://www.koszykowa.pl/dla-czytelnikow/home/archiwum/17-wydarzenia-kulturalne/4951-ii-edycja-lauru-im-joanny-i-jana-kulmow