Franklin i książka z biblioteki – spotkanie z Zajączkami MP Willa Jakubówka

Opowieść o książce jest jak opowieść o zaczarowanej krainie. Dlatego łatwe w niej jest zasłuchanie. Czytanie piękne jak muzyka, rysowanie jak chwytanie rozpędzonego wiatru. Bycie z dziećmi wśród książek, jak wielka przygoda.