Łukasz Wierzbicki – spotkanie autorskie

Łukasz Wierzbicki
Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1999-2000 prowadził autorską audycję muzyczną Wyspa Skarbów w poznańskim Radio Fan. W latach 2000-2010 zajmował się zawodowo produkcją koncertów, spektakli kabaretowych oraz innych wydarzeń kulturalnych.

W 2000 roku zebrał i opracował reportaże Kazimierza Nowaka z jego podróży do Afryki. Wydał je w opatrzonej własnym wstępem książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, którą Ryszard Kapuściński uznał za klasykę polskiego reportażu. W książce Afryka Kazika przedstawił przygody Kazimierza Nowaka w formie opowiadań dla dzieci, a w książce Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa opisał losy niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa. Powieść dla dzieci zatytułowaną Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana. Historia prawdziwa osnuł na relacjach Jana di Piano Carpini i Benedykta Polaka z historycznej podróży do Imperium Mongolskiego odbytej w latach 1245-1247. W bajce Wróżby dla Kuźmy opisał dalsze losy bohaterów powieści o Benedykcie Polaku. W 2011 roku zebrał i zredagował reportaże Haliny Korolec-Bujakowskiej z jej pionierskiej wyprawy motocyklowej do Chin z lat 1934-1936. Jej przygody opisał również w powieści dla dzieci zatytułowanej Machiną przez Chiny. Wszystkie cztery powieści Wierzbickiego znalazły się na liście lektur rekomendowanych przez Radę Literacką Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. W 2017 roku Afryka Kazika oraz Dziadek i niedźwiadek zostały wpisane na listę lektur szkolnych dla klas I-III szkół podstawowych.

Notatka biograficzna pochodzi ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Wierzbicki
Adres Pogotowia Kazikowego: http://www.lukaszwierzbicki.pl/

Łukasz Wierzbicki przyjechał do nas na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie odbyło się w gościnnej sali widowiskowej MOK. Naszymi gośćmi były dzieci z józefowskich placówek oświatowych.