Bezpieczne Józefinki

Ponownie o bezpiecznym korzystaniu z tras komunikacyjnych rozmawiałam z przedszkolakami z NP Józefinka.

Były znaki drogowe, plansze edukacyjne, filmiki i bajka. Ustalanie kolorów znaku ostrzegającego o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacja świetlną odbyło się bez przeszkód i wątpliwości.