Dzień: 2016-09-05

Pierścień Anny

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – Danuta Grzegorzewska (1956-2016). Wyjątkowy bibliotekarz, z ogromną pasją i zaangażowaniem pracująca na rzecz biblioteki, kultury, miasta i gminy. Inspirowała innych do działania. Wszystko co robiła, robiła z myślą o innych. Menedżer kultury, laureatka wielu nagród.
Nasz
Dział Regionalny oraz Dział Baśni i Legend wzbogaciliśmy o dwie pozycje autorki:
Pierścień Anny: baśnie i legendy Cegłowa i okolic;
Gmina Ceg
łów: przewodnik encyklopedyczny – red. Danuta Grzegorczyk, Małgorzata Śluzek.
Z naszej strony ta informacja stanowi ciche po
żegnanie.

Czytaj dalej