Swietłana Aleksijewicz laureatką Literackiej Nagrody Nobla

Po raz pierwszy literacka Nagroda Nobla trafiła do rąk reportera – Swietłana Aleksijewicz otrzymała ją za “polifoniczne pisarstwo, pomnik cierpienia i odwagi w naszych czasach”.
Do niedawna krytycy największego szwedzkiego dziennika “Dagens Nyheter” podkreślali, że nadszedł moment, aby Akademia Szwedzka uhonorowała Noblem reportaż literacki.
Według nich bezapelacyjnie mistrzynią tego gatunku jest urodzona na Ukrainie, a mieszkająca na Białorusi i pisząca w języku rosyjskim Swietłana Aleksijewicz.
(źródło: http://ksiazki.wp.pl/tytul,Swietlana-Aleksijewicz-laureatka-Literackiej-Nagrody-Nobla,wid,21394,wiadomosc.html?ticaid=115b95)