Czytam … Herberta

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz organizatorów akcji „Czytam w podróży… Herberta” pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie i aktywne włączenie się Państwa Biblioteki
w drugą edycję tego projektu.

27 marca 2014 r. udało nam się wspólnie (ponad 20 szkół i ponad 450 bibliotek) przekazać podróżującym, przechodniom i czytelnikom bibliotek ponad 100 000 zakładek do książek z fragmentami utworów Poety. Tego dnia zakładki dystrybuowane były również w wybranych bibliotekach i księgarnio-kawiarniach, a także w ponad 200 oddziałach Alior Banku w 95 miastach w całej Polsce. Informacje o akcji odbiły się szerokim echem w licznych relacjach, w tym w najważniejszych ogólnopolskich mediach.
Cieszymy się, że wspólnie z Klubem Herbertowskich Szkół możemy realizować naszą misję, którą jest upowszechnianie spuścizny twórczej oraz wartości, jakie w swoim dziele przekazał nam Poeta.
Z serdecznymi pozdrowieniami,

Katarzyna Herbert i Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta
oraz Iwona Buks i Ewa Zachariasz,
PRIMUM PR, Ogólnopolskie Koordynatorki Akcji „Czytam w podróży… Herberta”