OCAL WSPOMNIENIA OD ZAPOMNIENIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie od stycznia 2014 roku bierze udział w Projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” Ośrodka KARTA. Jego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego i stworzenie „Archiwum Społecznego”, służącego ocaleniu i upowszechnieniu historii regionu oraz skarbów pamięci naszych przodków.

Aby nasze „Archiwum Społeczne” było ciekawe i kompletne, zachęcamy mieszkańców Józefowa i okolic – również instytucje i zakłady pracy – do pomocy w jego realizacji. Udział w projekcie polega na wypożyczeniu lub udostępnieniu zdjęć, dokumentów osobistych i urzędowych, kronik, pamiętników, listów, świadectw szkolnych. Bardzo istotnym elementem Archiwum Społecznego będą również ustne relacje opisujące wydarzenia z przeszłości.

Wszystkie materiały, które trafią do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie będą zeskanowane i starannie opracowane, a następnie włączone do „Archiwum Społecznego” na stronie internetowej http://jozefow.nad.swidrem.archiwa.org.
Oryginały nam powierzone, w niezmienionym stanie, zostaną zwrócone osobom udostępniającym.

Mamy nadzieję, że utworzone z Państwa pomocą archiwum będzie niezwykle cenną bazą danych dokumentującą życie społeczne, historię, tradycję naszego miasta i regionu.

Z nadzieją, że zechcecie Państwo współpracować z Biblioteką, prosimy o kontakt
Tel. 22 789-23-63
e-mail: czytelnia.jozefow@wp.pl

Więcej informacji o projekcie http://www.karta.org.pl/Programy/Cyfrowe_Archiwa_Tradycji_Lokalnej_%28CATL%29_/165