Tomasz Szwed – wyśpiewane Gwiazdobranie

Podziękowanie dla Pana Tomasza nas także bardzo cieszy.
Przy nadarzającej się okazji wręczymy je osobiście