Literacki Wehikuł Czasu

Serdecznie polecamy!
“Literacki Wehikuł Czasu
to cykl artystyczno-literackich spotkań opracowany przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Maciejkowo.pl z wierszami, opowiadaniami, bajkami i obrazkowymi historiami stworzonymi przez twórców polskiej i obcej literatury dziecięcej, m.in. Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Hansa Christiana Andersena, Kornela Makuszyńskiego, Juliusza Verne’a, braci Grimm czy Marii Konopnickiej. Ich celem jest zapoznanie małych czytelników z kanonem literatury dla dzieci, uwspółcześnianie ich treści poprzez bliskie dzieciom środki wyrazu i twórcze zabawy.”
Więcej na stronie http://muzeumliteratury.pl/literacki-wehikul-czasu-z-julianem-tuwimem/