Józefów moje miasto

Trzecie spotkanie w czasie ferii 2013 poświęciliśmy naszemu miastu, jego miejscu w powiecie, województwie, zabytkom i miejscom szczególnym. Zastanawialiśmy się nad znaczeniem symboliki herbu miasta i taki gotowy wzór herbu uzupełniliśmy kolorami, dziś piękne prace zdobią naszą galeryjkę.