165 rocznica urodzin Bolesława Prusa

Bolesław Prus (1847-1912), właściwie Aleksander Głowacki.
Uczeń szkół siedleckich i lubelskich, uczestnik powstania styczniowego, po jego upadku aresztowany i osadzony w więzieniu. Po uwolnieniu złożył egzamin maturalny i rozpoczął studia na wydziale matematyczno – fizycznym Szkoły Głównej w Warszawie. Jednak z powodów finansowych przerwał edukację, by podejmować różne zajęcia zarobkowe.

Pierwsze publikacje pojawiły się w pismach pozytywistycznych w 1872 roku. Słynne Kroniki pisał prawie przez całe życie. Stanowią one klasykę polskiej felietonistyki. Pierwsze opowiadania powstały w 1874.  Arcydziełem w twórczości Prusa, jak również w całej prozie polskiej,  niewątpliwie jest Lalka. Później powstały Emancypantki i kolejna doskonała powieść Faraon.
Najbardziej znane tytuły małych form narracyjnych Prusa to: Powracająca fala, Anielka, Antek, Katarynka, Kamizelka, Grzechy dzieciństwa, Placówka. Dominują w nich ludzie zwykli, przeciętni, pokrzywdzeni przez ludzi lub los, biedni i bogaci, szlachetnie urodzeni – ci ujęci karykaturalnie i ludzie z nizin społecznych, także dzieci – ich sposób myślenia i postrzegania świata.