Konkurs Ex libris

Ogłaszamy Konkurs Ex libris na wykonanie projektu ekslibrisu księgozbioru naszej Biblioteki. Rok 2012 jest rokiem naszego jubileuszu. Obchodzimy właśnie 60-lecie naszego istnienia. Jesteśmy przekonani, że wykonanie z tej okazji ekslibrisu, którym obdarzymy wszystkie nasze książki, jest dobrym sposobem na upamiętnienie tak długiej tradycji czytelniczej naszego miasta.

Regulamin naszego Konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
2.Konkurs będzie trwał od 3 sierpnia 2012 roku do 3 października 2012 roku.
3.Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mbpjozefow@wp.pl w formacie JPEG (*.jpg) w liczbie nie większej niż 3 (trzy).
4.Biblioteka zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nagrodzonym projektem.
5.Autor nagrodzonego projektu zobowiązuje się do udostępnienia takiej jego wersji, która umożliwi obróbkę techniczną przez wykonawcę ekslibrisu.
6. Wyboru zwycięzcy dokona grono pracownicze Biblioteki.
7.Wyniki konkursu wraz z wybranym projektem ogłosimy na naszej stronie internetowej www.biblioteka.jozefow.pl oraz profilu facebook Biblioteka Józefów nie później niż 28 października 2012 roku.
8. Wszystkie nienagrodzone projekty, za pisemną zgodą ich właścicieli, wraz z podstawowymi danymi autorów (imię, nazwisko, ew. firma, miejscowość) zostaną umieszczone w galerii konkursowej na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.
9.Laureata poinformujemy ponadto drogą mailową.
10.Dla zwycięzcy przewidujemy bardzo atrakcyjną nagrodę.
11.Ekslibris musi zawierać nazwę ex libris oraz nazwę biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie lub Miejska Biblioteka Publiczna Józefów.

Ekslibris z łac. ex libris ‘z książek’ (z księgozbioru)  jest to znak własnościowy książki, zazwyczaj graficznie opracowana kartka z nazwiskiem właściciela lub nazwą instytucji, niekiedy z symbolem, którym może być godło lub herb, przyklejona do wewnętrznej strony okładki. Wykonywano je w celu ochrony książki przed zagubieniem bądź kradzieżą. Miały charakter drzeworytu, miedziorytu, akwaforty, litografii. W 2 połowie XVI wieku pojawiły się pierwsze ekslibrisy bibliotek miejskich i kościelnych. W końcu XVIII wieku i na początku XIX wieku wzrosło znaczenie ekslibrisów, zaczęły także powstawać ich pierwsze kolekcje. Wielką rolę w tej kwestii odegrało Towarzystwo Miłośników Książki i czasopisma „Ex-libris” oraz „Silva rerum”.  W czasie II wojny światowej bogate zbiory ekslibrisów Biblioteki Narodowej (ok. 4200 okazów) uległy prawie całkowitemu zniszczeniu, inne znacznemu rozproszeniu. Po wojnie tradycja ekslibrisu została prawie zapomniana. Obecnie traktuje się go jako rodzaj grafiki artystycznej. (Wielka encyklopedia PWN. T.8 (Dżami-fenianie). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002)

Może warto więc powrócić do tego wyjątkowego znakowania własnych księgozbiorów, bowiem miłość do książek jest uczuciem  tak dużej rangi, że poparcie jej powrotem do starej i pięknej tradycji wydaje się po prostu konieczne.
Zapraszamy więc serdecznie do wzięcia udziału w naszym Konkursie i życzymy udanych pomysłów.