Obszary Natura 2000 w Polsce I: obszary specjalnej ochrony ptaków Grzegorz Rakowski, Małgorzata Walczak, Małgorzata Smogorzewska

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Funkcjonuje od 1992 roku na terenach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Celem tworzenia tej sieci jest zachowanie, uznanych za cenne i zagrożone w skali europejskiej, siedlisk przyrodniczych i gatunków, także ochrona typowych i charakterystycznych, chociaż nadal powszechnych i prawidłowo funkcjonujących. Książka zawiera kompendium wiedzy na temat najcenniejszych ornitologicznych skarbów przyrody Polskiej, chronologicznie ułożone informacje obejmują rejony od Babiej Góry po Polesie, Sudety, Wybrzeże Trzebiatowskie, aż do Żwirowni Skoki.