Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej; Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej; Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej – monografie pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego

Rezerwaty przyrody stanowią jeden z kluczowych elementów składających się na system obszarów  chronionych w Polsce. Jednym z pierwszych rezerwatów powstałych na terenie Polski był rezerwat cisów w Wierzchlesie (1827 r.). W Polsce pionierem ochrony rezerwatowej był hr. Władysław Dzieduszycki, który w 1890 roku utworzył na terenie swej podolskie posiadłości prywatny rezerwat leśny, który nazwał „Pamiątka Pieniacka”.

W okresie międzywojennym system rezerwatów obejmował już 200 obiektów. Powstanie rezerwatu musi poprzedzać wykonanie niezbędnej dokumentacji i zaakceptowanej przez władze samorządowe i państwowe. Opisy rezerwatów zawarte w powyższych tytułach zawierają: dane dotyczące czasu powstania, powierzchni, typu, reżimu ochronnego, położenia geograficznego i administracyjnego, także charakterystykę najistotniejszych zalet krajobrazowych, przyrodniczych oraz rodzaje siedlisk i zwierząt je zasiedlających, także walorów flory.