Coroczne czerwcowe nagrody za miłość do książek

Biblioteka to środowisko, które skutecznie wspiera dużą grupę ludzi działającą na rzecz literatury ważnej dla pomyślnego rozwoju dziecka w każdym wieku. W tej grupie, która z każdym rokiem przybiera na znaczeniu znaleźli się pisarze, krytycy, twórcy filmowi i teatralni, wydawcy, księgarze.
Do tego zacnego grona należy także zaliczyć nauczycieli akademickich oraz wszystkich niezrzeszonych i zrzeszonych przyjaciół książki.

Naszą największą radością jest coraz większa liczba czytelników, szczególnie dziecięcych i młodzieżowych, to przecież Oni staną się w końcu dorośli, będą kontynuatorami tradycji czytania i nauczycielami dla tych, którzy tej tradycji jeszcze nie znają. Dlatego corocznie, w czerwcu, tuż przed zakończeniem roku szkolnego przygotowujemy listę młodych czytelników, którzy w naszej statystyce biją wszelkie rekordy. Już 15 czerwca na naszej stronie internetowej zamieścimy listę liderów czytania w każdej grupie wiekowej. Zapraszamy więc już dziś do odwiedzin i odbioru nagród.