Dzień: 2012-05-16

Coroczne czerwcowe nagrody za miłość do książek

Biblioteka to środowisko, które skutecznie wspiera dużą grupę ludzi działającą na rzecz literatury ważnej dla pomyślnego rozwoju dziecka w każdym wieku. W tej grupie, która z każdym rokiem przybiera na znaczeniu znaleźli się pisarze, krytycy, twórcy filmowi i teatralni, wydawcy, księgarze.
Do tego zacnego grona należy także zaliczyć nauczycieli akademickich oraz wszystkich niezrzeszonych i zrzeszonych przyjaciół książki.

Czytaj dalej

Klasa Oa z Anią Droste z SP1, czyli poezja, wyobraźnia i „widzialna plastelina”

 

Ulepiłam mamie domek
Z niewidzialnej plasteliny.
Ma okienka, dwa kominy
Z niewidzialnej plasteliny.
…..
Czemu na mnie tak patrzycie
I zdziwione macie miny?
                      Czyście nigdy nie widzieli
                      Niewidzialnej plasteliny?
                      Danuta Wawiłow Niewidzialna plastelina (fragment)

Czytaj dalej