Dzień: 2012-05-11

Wspominamy ferie z Biblioteką i Miejskim Ośrodkiem Kultury

Literackie wariacje czyli słowo, obraz, wyobraźnia.

Uczestników zaprosiliśmy do aktywnego słuchania, samodzielnego budowania opowiadania oraz projektowania i wykonania własnych ilustracji. Każde spotkanie to zabawa z innym tekstem literackim. Cele naszych spotkań to: 
*Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 

Czytaj dalej
Zdjęcie ze strony http://malnova.esperanto.pl

Wisława Szymborska 1923-2012. Wspaniała poetka, laureatka Nagrody Nobla, cudowny i ciepły człowiek

Urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku pod Poznaniem. Ukończyła Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Krakowie. Maturę złożyła w 1941 roku na tajnych kompletach. Dwa lata później w obawie przed wywózką na roboty do Niemiec zatrudniła się na kolei jako urzędniczka. Już w 1945 roku zadebiutowała na łamach „Walki”, dodatku do „Dziennika Polskiego”, wierszem Szukam słowa. W tym samym roku, jesienią rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.                           

Czytaj dalej