W bibliotece – kilka nowych wydawnictw regionalnych

Powiększ obraz

Adam Strzembosz Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów, wydanie drugie, uzupełnione o historię rodziny związaną z harcerstwem i przyjaciółmi oraz dzieje rodu Dawidowskich. To nie tylko historia rodu, ale także barwny obraz epoki w której żyli jej członkowie. Wydanie bogate w fotografie rodziny, znajomych, przyjaciół i miejsc oraz tablice genealogiczne.

Janina i Józef Mart Nasz Józefów, wydanie poszerzone o zbiorek informacji na temat amatorskiej twórczości naszych mieszkańców, w tym samego autora. Wśród nich Emilian Kamiński – aktor Teatru Narodowego w Warszawie, Maria Ewa Aulich – nauczyciel, wychowawca, dziennikarz, Edward Wymysłowski – poeta i rysownik oraz Andrzej Jaźnicki – nauczyciel łaciny, muzyki i plastyki, autor prac malarskich.          

Jubileusz 75 lecia powstania Parafii NSPJ w Falenicy 1934-2009 – piękne, albumowe wydanie, a w nim: krótka historia Falenicy, geneza powstania parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, budowa kościoła, kalendarium wydarzeń z nim związanych oraz bogate w obrazki działalności wiernych życie całej parafii.