Miesiąc: kwiecień 2012

Lekcje biblioteczne 2012

Tym razem klasa III SP2 pod opieką Doroty Borowskiej.
Lekcje biblioteczne, zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla szkół podstawowych, obowiązują już w klasie III. Dlatego miło nam widzieć także młodsze dzieci, które chętnie odwiedzają nasze placówki. Z prezentacji dowiedziały się, że aby mogła powstać pierwsza książka, taka jaką dziś znamy, człowiek musiał przejść długą i trudną ewolucję. Przez wiele wieków powstawało pismo, od rysunków naskalnych, hieroglifów, pisma klinowego, po druk wynaleziony przez Gutenberga w 1455 roku, aż w końcu współczesną książkę – dzielnie wspieraną przez audiobooki i e-booki. Kto wie, co będzie za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat ?

Czytaj dalej

W bibliotece – kilka nowych wydawnictw regionalnych

Adam Strzembosz Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów, wydanie drugie, uzupełnione o historię rodziny związaną z harcerstwem i przyjaciółmi oraz dzieje rodu Dawidowskich. To nie tylko historia rodu, ale także barwny obraz epoki w której żyli jej członkowie. Wydanie bogate w fotografie rodziny, znajomych, przyjaciół i miejsc oraz tablice genealogiczne.                        

 

 

Czytaj dalej

Król Maciuś I

Zamykamy cykl spotkań z dziećmi “Jak kochać dziecko” – opowieść o Januszu Korczaku

Dziś gościliśmy dzieci ze Świetlicy SP1. Wspólnie poznaliśmy Pana Doktora, jego bogaty życiorys oraz twórczość dla dzieci. Na koniec powstawały piękne portrety Króla Maciusia I, które zdobią na pewno galerie klasowe.

Poznaliśmy Janusza Korczaka poprzez jego książki dla dzieci. Łatwiej było opowiedzieć o nim samym, jeśli można było czytać jego prace. A w nich tyle miłości i zrozumienia dla dziecięcej mądrości, powagi i pomysłowości. Tyle szacunku. Król Maciuś Pierwszy – chłopiec z obowiązkami dorosłych i z możliwościami dziecka. Kajtuś Czarodziej – bohater obdarzony czarodziejską mocą, skłócony ze światem i bardzo samotny.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to  ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

W 1926 roku w Katalonii z pomysłem powstania święta książki wystąpił wydawca, Vicente Clavel Andrés.  23 kwietnia w Katalonii to prestiżowe i wspaniale obchodzone święto narodowe. Patronem tych obchodów jest św. Jerzy. Tego dnia kobiety otrzymują czerwone róże, mężczyźni (chociaż nie od początku powstania idei) otrzymują tego dnia książki. Data 23 kwietnia stała się symboliczną ze względu na zbieżność z datą urodzin lub śmierci wspaniałych twórców literatury: Miguel’a de Cervantes’a, Williama Shakespeare’a i Inca Garcilaso de la VegaNa, Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.

Czytaj dalej

Rok 2012 – rokiem trzech poetów

Władysław Sebyła (1902-1940) – poeta, krytyk, malarz oraz muzyk. Ściśle związany z ruchem religijnym. Wspaniały autor niestety niewielu utworów lirycznych poezji polskiej XX wieku. Jego poezja nawiązywała do liryki romantyzmu, szczególnie twórczości K.C.Norwida. Zginął w Charkowie w roku 1940, zastrzelony przez NKWD.

Zygmunt Krasiński (1812-1859) – wspaniały twórca romantyczny, poeta, prozaik, dramatopisarz i filozof. Jeden z trzech wieszczów narodowych. W Twórczości bardzo silnie odwoływał się do Boga i wiary. Marzył o odrodzeniu Polski, o jej „zmartwychwstaniu” i głęboko wierzył, że dzięki niepokonanej wierze będzie to możliwe. W siedzibie rodu poety mieści się Muzeum Romantyzmu. W pobliżu znajduje się jedyny w Polsce pomnik poety.

Czytaj dalej
Nad Świdrem. Jeż

Nowości przyrodnicze Wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Wszystkie stworzenia na ziemi są wyjątkowe i niepowtarzalne. Każde z nich ma unikatowe barwy, charakter, cykl życia. Każde jest złożonością doświadczeń, które zmieniają i udoskonalają przystosowanie do zmieniających się warunków. Nie wszystko jesteśmy w stanie dostrzec, bo świat przyrody skrywa przed nami wiele tajemnic. Jednak wielu z nas cechuje cierpliwość i zamiłowanie do obserwacji, dzięki czemu jesteśmy w posiadaniu ogromnej wiedzy na temat flory i fauny naszego regionu.
Wokół nas codzienne i niecodzienne spotkania z bogactwem ptactwa, owadów, zwierząt futerkowych, płazów i gadów na tle bogatej i różnorodnej szaty roślinnej. Wystarczy uważne spojrzenie, kilka wskazówek i odrobina czasu.

Czytaj dalej