Andrzej Franaszek laureatem Nagrody Kościelskich za biografię Miłosza

Andrzej Franaszek został laureatem tegorocznej edycji nagrody Fundacji Kościelskich. Nagrody, przyznawanej od 1962 roku przez Fundację Kościelskich, działającą w Genewie, a powstałą na mocy testamentu Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Pisarza nagrodzono za książkę pt. “Miłosz. Biografia”, która trafiła na także na nasze biblioteczne półki.

Andrzej Franaszek (1971-) jest literaturoznawcą, krytykiem literackim i redaktorem działu kulturalnego w “Tygodniku Powszechnym”. Absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od lat zajmuje się twórczością Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, a także współczesnych poetów polskich. Jest autorem książki “Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta” (1998, wznowienie 2008), redaktorem antologii “Poznawanie Herberta” (1998-2000), a także szkiców krytyczno-literackich “Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy” (2010).