Region mazowiecki: kultura i turystyka – nasz udział w realizacji projektu unijnego realizowanego przez SP1 w Józefowie

18.01.2011
Gościliśmy klub młodych fanów kultury i turystyki. Podczas projekcji prezentacji mieliśmy okazję porównać teorię ze stanem praktycznym. Doszliśmy do wniosku, że mieszkamy w pięknym, bogatym w najpiękniejsze idee regionie. Ucieszyliśmy się, że mamy się czym pochwalić i poczuliśmy dumę z tego powodu.

Stało się dla nas jasne, że kultura wykracza poza obszar osobisty, jest czymś ogromnym i dotyczy całego życia człowieka na przestrzeni dziejów. Tego, co człowiek stworzył, udoskonalił, jak zmienił świat i tego jak bardzo zmienił się sam. Turystyka zaś, pozwala nam to wszystko poznać, świat kultury i świat przyrody, jest więc rekreacją ale też edukacją, dzięki niej człowiek może się rozwijać i zmieniać środowisko. Najważniejsze jednak, że istnieją takie miejsca, zwane instytucjami kultury, które ułatwiają do niej dostęp. Pierwsze i bardzo istotne dla życia człowieka to przedszkole, szkoła, biblioteka …