“Józefinki” wśród książek

Bardzo lubimy zaprzyjaźniać się z książką, lubimy także, gdy możemy sprawić by inni, również ci najmłodsi, poznali prawdziwy smak tekstu literackiego, tęsknili do coraz częstszych z nim spotkań. Tak właśnie było tym razem. Po przyjemnej lekturze tekstów związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, plastelinowe zmagania ukoronowały nasze wspólne przemyślenia świąteczne.