“Grupa filmowa – Młody Józefów”

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.800 zł z konkursu grantowego Równać Szanse 2009 – Regionalny konkurs grantowy na projekt “Grupa filmowa – młody Józefów”.
Na konkurs napłynęły 604 wnioski z tego 102 organizacje otrzymały dofinansowanie na zgłoszone projekty, z czego jedynie 4 projekty z województwa mazowieckiego.
Miejska Biblioteka Publiczna jest partnerem projektu.

Krótko o samym projekcie
Projekt kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Realizowany będzie od stycznia do maja 2010 roku w przestrzeni miejskiej Józefowa. W ramach projektu odbędą się warsztaty filmowe w tym: nauka obsługi kamery, programu do montażu, tworzenia materiału filmowego, odbędzie się wycieczka do Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy i wiele innych ciekawych spotkań. Liczba uczestników to maksymalnie 12 osób. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup 2 kamer i oprogramowania montażowego, wydanie produkcji na płytach DVD oraz promocję projektu.
Planowanymi efektami projektu będzie powstanie “Grupy Filmowej – Młody Józefów”, grupy młodzieży aktywnie działającej na forum miasta, rozumiejącej jego potrzeby, doskonalącej swe umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych, nastawionych na wspólną realizację celu. Efekty współgrające – powstanie materiału filmowego o problemach i życiu miasta, obecność medialna projektu na forum miejskim – promocja działań młodzieży oraz zachęcenie do aktywności innych mieszkańców.

Koordynatorami projektu są: Mariola Ładna i Agnieszka Rogalska Jung (MOK Józefów). Młodzież gimnazjalną zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury tel. 22 789 22 84 lub e-mail:agnieszka.jung@mokjozefow.pl