Książki zabytkowe

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543 / wstępem opatrzyła i oprac. Antonina Jelicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. Zawiera poezje m.in. Filipa Kallimacha, Konrada Celtisa (elegie, ody, epigramaty), Andrzeja Krzyckiego , Jana Dantyszka, Klemensa Janicjusza (elegie, epigramy, utwory odnoszące się do Rzeczypospolitej, żywoty królów polskich, żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich)

Biegański, Jan Hodowla ziół lekarskich. Warszawa : Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 1934. Wydanie 5 rozszerzone i poprawione, wydane nakładem Stowarzyszenia Pracowników Księgarskich, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 28 w roku1934.

Centkiewicz, Czesław Jacek Biała foka Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1938.

Chlebowski, Bronisław Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości / z rękopisu wyd. i przed. poprzedził Manfred Kridl. Lwów : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1923 IX, [1], 568, [1] s. ; 20 cm. Bibliogr. Bronisław Chlebowski (1846-1918) – polski historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Cronin, A. J. Gwiazdy patrzą na nas : powieść. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1948 .

 

Curwood, James Oliver. Błyskawica / autoryz. przekł. Jerzego Marlicza. Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1931. Adnotacja o prawie autorskim dla Haliny Borowikowej pseud. Jerzy Marlicz.

Delarue-Mardrus, Lucie W piekle zazdrości : powieść / [przekład autoryz. Marji Rafałowicz-Radwanowej]. Warszawa : Księgarnia Popularna, [1935]

 

Diderot, Denis. Kubuś Fatalista i jego pan / przeł. i wstępem opatrzył Boy-Żeleński. Warszawa „Alfa”, 1930. (Biblioteka Boya. Arcydzieła Literatury Francuskiej)

 

Drugi almanach świata kobiecego / wstęp Władysław Hojnacki. Lwów ; Warszawa : B.Połoniecki, 1927. Książka o kobietach dla kobiet autorstwa m.in. Marii Dąbrowskiej, Marii Kasprowiczowej (poetki, żony Jana Kasprowicza), Anny Ludwiki Czerny (poetki i romanistki). Okładkę projektowała Rafał Malczewski, syn Jacka Malczewskiego.

Adolf Dygasiński(1839-1902) – Wilk, psy i ludzie i W puszczy – nowele z przedmową Teodora Jeske-Choińskiego wydane w 1898 roku w Warszawie, Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego.

Farre’re, Claude Ostatni Bóg : powieść / autoryzowany przekład Kazimierza Bukowskiego Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1928.

 

Fiedler, Arkady Kanada pachnąca żywicą / Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1946.

 

Frank, Bruno Cervantes / przeł. Wanda Kragen. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza “Wiedza”, 1948. Beletryzowana powieść o Miguelu de Cervantesie. Bruno Frank (1887-1945) – pisarz niemiecki.

Gehring, Kazimierz, Naukowa organizacja pracy / Kazimierz Gehring, Aleksander Skrypczeńko ; przedm. Adama Krzyżanowskiego. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1925

Gojawiczyńska, Pola. Rajska jabłoń T.1. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1947.

 

Grabowski, Zbigniew Anna: powieść. Katowice: „AWIR”, 1946.

 

Grossman, Leonid Śmierć poety. Warszawa „Książka i Wiedza”, 1949 Tragiczny epilog życia Puszkina to główny temat powieści historycznej. Narracja została ujęta w formę pamiętnika młodego dyplomaty francuskiego, który brał udział w słynnym pojedynku 27 stycznia 1837 roku w charakterze jednego z sekundantów.

Günther, Agnes Święta i jej błazen / przeł. [z niem.] Maria Kreczowska. Warszawa : Księgarnia J. Przeworskiego, 1938. Agnes Günther (1863-1911) – niemiecka pisarka. Powieść wydawana prawdopodobnie tylko przed wojną, a sądząc po jej wyglądzie musiała być bardzo poczytna. Tłumaczenie Marii Feldmanowej, pseud. Maria Kreczowska.

Jabłonowski, Władysław Dookoła sfinksa : (studya o życiu i twórczości narodu rosyjskiego). Warszawa : nakład Księgarni E. Wende i S-ka ; Lwów : H. Altenberg, 1910. Zawiera : Dookoła sfinksa ; Indywidualizm rosyjski i jego odbicie w literaturze ; Fiodor Dostojewski wobec nowych prądów świadomości rosyjskiej ; Maksym Gorki ; Leonidas Andrejew ; Kryzys inteligencyi rosyjskiej.
Kneipp, Sebastian (1821-1897) Tak żyć potrzeba : wskazówki i rady dla zdrowych i chorych pouczające, jak żyć rozumnie należy, i leczyć się metodą odpowiednią naturze / napisał Sebastjan Kneipp ; przetł. [z niem.] Julian Antoni Łukaszkiewicz. Kempten (Bawaria): nakł. Księgarni Józefa Kösel, 1891.

Kneipp, Sebastian Moje leczenie wodą / na podstawie przeszło 40-letniego doświadczenia napisał dla leczenia chorób i utrzymania zdrowia Sebastjan Kneipp ; z upoważnienia autora z wydania 40-go powiększono i oprac. na nowo. Wyd. przetł. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Kempten : nakł. Księgarni Józefa Kösel, 1899.

Kobylińska-Masiejewska, Eugenia Wielki tydzień: powieść współczesna. Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św.Wojciecha, 1939.

 

Kraszewski, Józef Ignacy Starościna Bełzka : opowiadanie historyczne. Warszawa : Druk. Józefa Ungra, 1879. (Seria Wybór Pism / J. I. Kraszewskiego; t. 14). Wydanie jubileuszowe opowiadania historycznego o Gertrudzie Potockiej (ok. 1754-1771) Józefa Ignacego Kraszewskiego. Starościna Bełzka. Tutaj 14 tom z cyklu Wybór pism z roku 1879 wydane przez Józefa Ungra przy ul. Nowolipki 3
Kryński, Adam Gramatyka języka polskiego Wyd. 2, powiększone i poprawione. Warszawa : Skład Główny w Księgarni M.Arcta, 1900. Na okładce w rogu inicjały właściciela książki W.S. Adam Antoni Kryński (1844-1932). – językoznawca polski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego.

Loti, Pierre Zjawa Wschodu. Warszawa : Bibljoteka Dzieł Wyborowych, [1925]. (Seria Bibljoteka Dzieł Wyborowych : wydawnictwo tygodniowe ; r. 2, t. 24) ; Autoryzowanym przekład H. Lipszycówny z roku 1925. Prawdopodobnie nie wznawiana już później. Na uwagę zasługują reklamy na końcu książki. Pierre Loti (1850-1923) – francuski pisarz i oficer marynarki wojennej.

Marcinkowska, Jadwiga W upalnym sercu wschodu : wrażenia z podróży po Egipcie, Indiach, Cejlonie i Jawie. Lwów- Warszawa : „Książnica Atlas” – Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Sp. Akc., 1925.

Maupassant, Guy de Nowele wybrane / wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Irena Szymańska ; tł. Róża Czekańska-Heymanowa, Jadwiga Dmochowska, Krystyna Dolatowska, Maria Feldmanowa, Adolf Sowiński. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1955.

Mickiewicz, Adam Literatura słowiańska : kurs trzeci i czwarty / Adam Mickiewicz ; przeł. Leon Płoszewski ; [kom. red. Julian Krzyżanowski et al. ; tekst i objaśnienia przygot. Leon Płoszewski]. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1955. (Dzieła / Adam Mickiewicz ; t. 11). Wykłady w Collège de France. Wydano w setną rocznicę śmierci poety.

Mickiewicz, Adam Pisma prozą. Cz. 2 / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski et al. ; pisma fr. przeł. Artur Górski ; t. oprac. Leon Płoszewski]. Warszawa : “Czytelnik”, 1955. (Dzieła / Adam Mickiewicz ; T.6. Pisma prozą – Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego pisma polityczne z lat 1832 – 1835.
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego to utwór poetycko–publicystyczny wydany w 1832 r. w Paryżu (bezimiennie i nakładem autora), adresowany do emigrantów przybyłych po powstaniu listopadowym. Mickiewicz odnosi się w nim do emigracyjnych sporów politycznych. Przedstawia zarys dziejów ludzkości, w którym Polska pełni rolę odkupiciela narodów (idee mesjanizmu). Księgi pielgrzymstwa są przypowieściami moralnymi wzorującymi się na stylu biblijnym. Były najczęściej przekładanym na języki obce dziełem Mickiewicza, bo poruszały sprawy wolności wspólne dla narodów europejskich.

Mickiewicz, Adam Poezye Adama Mickiewicza. T. 4 / z życiorysem aut. skreślonym przez Piotra Chmielowskiego. Warszawa: Gebethner i Wollf, [1901].

 

Montesquieu, Charles Louis de Secondat Listy perskie / przekł. z fr. M.W. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, 1885. Karol Ludwik Monteskiusz – Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu – (1689 – 1755) – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz epoki Oświecenia. Monteskiusz w Listach perskich (1721) poddał krytyce porządek panujący we Francji przed rewolucją, traktując ustrój państwowy Anglii jako wzorzec do naśladowania. Listy Perskie (Lettres Persanes) – utwór napisany w 1721 roku przez Monteskiusza, wydany anonimowo w Amsterdamie. Jest to powieść epistolarna polifoniczna składająca się ze 161 listów. Głównymi bohaterami utworu są Uzbek oraz Rica, dwaj Persowie, którzy odbywają podróż po Europie, zaś w latach 1712-1720 mieszkają we Francji. Piszą oni listy do swoich przyjaciół by podzielić się z nimi wrażeniami z krajów europejskich, oraz otrzymać wiadomości z Persji.

Niemcewicz, Julian Ursyn Powrót posła: komedia w trzech aktach / oprac. Stefana Papee. Wyd. 2. Kraków: Księgarnia Stefana Kamińskiego, 1946.

 

Orzeszkowa, Eliza Trzy nowele. Warszawa : Saturnin Sikorski, [1897]. № 6 serii Biblioteka Dzieł Wyborowych. wydawana przez Drukarnię Artystyczną Saturnina Sikorskiego w Warszawie przy Nowym Świecie 47 z 1897 r. Rok później wydano w tej serii 3-tomowe Dzieje Księstwa Warszawskiego napisane przez Fryderyka hr. Skarbka Nowelka W zimowy wieczór rzadko jest dziś wydawana.

Orzeszkowa, Eliza Pierwsze utwory : obrazek z lat głodowych ; Początek powieści; Ostatnia miłość. T. 1. Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, [1937] Seria – Pisma Elizy Orzeszkowej [Pod znakiem Polskiej Akademii Literatury] Tom 1 Pierwszych utworów Elizy Orzeszkowej rzadko dotąd publikowanych. Książka zawiera mało znaną fotografię autorki.

Osmańczyk, Edmund Sprawy Polaków. Katowice: „AWIR”, 1946. Sprawy Polaków to szkice polityczne o Polakach łużyckich i sprawach polsko-niemieckich.

 

Parandowski, Jan Odwiedziny i spotkania. Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1934. Odwiedziny i spotkania to szkice z „Pamiętnika Warszawskiego” i „Wiadomości Literackich” drukowanych w latach 1929-1930. Egzemplarz numerowany № 0325. Wszelkie prawa zastrzeżone przez autora.

Parandowski, Jan Niebo w płomieniach. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1947. Jan Parandowski (ur. 11 maja 1895 we Lwowie, zm. 26 września 1978 w Warszawie) – polski pisarz, eseista i tłumacz.

Pigoń, Stanisław Wśród twórców : studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1947.

 

Prus, Bolesław To i owo właściwie zaś ani to, ani owo czyli 48 powiastek dla pełnoletnich dzieci Warszawa: „Książka i Wiedza” 1949. Zbiór utworów, które po raz pierwszy wyszły anonimowo w czasopiśmie humorystycznym „Mucha” w roku 1873.

Reymont, Władysław Stanisław Pierwsze utwory / z przedm. Zygmunta Szweykowskiego ; oprac. Adam Bar. Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1952. (Seria Pisma / Władysław St. Reymont; t. 1). Pierwsze utwory Władysława St. Reymonta rzadko dotąd publikowane.

Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej / Zofia Ameisenowa. Wrocław ; Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1958. Hasło przedmiotowe: Biblioteka Jagiellońska–zbiory–katalog. Inkunabuły–zbiory–Polska–katalog. Rękopisy iluminowane–zbiory–Polska–katalog. Rękopisy łacińskie–zbiory–Polska–katalog.

Sienkiewicz, Henryk Quo vadis. T. 1-3/ Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. Quo Vadis Henryka Sienkiewicza z roku 1949 wydane w Warszawie przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Tekst oparto na pierwodruku z 1896 r.

Słownik techniczny / pod redakcją prof. S. Stadtmullera i inż K. Stadtmullera. Tu tom 1, A – Q. Część polsko-niemiecka; opracowany przy współudziale zawodowców oraz przy użyciu materjału do Słownika inżynierskiego Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, zestawiony na podstawie części niemiecko-polskiej, przejrzanej przez Komisję Języka Polskiego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Poznań : Nakładem Wydawnictwa Słownika Technicznego Polsko-Niemieckiego; Wydawca Lech Dolniak, 1936.

Sulima-Popiel, Włodzimierz W sidłach dyabła: powieść z czasów wojny, między łańcuckim dyabłem – stadnickim, a leżajskim starostą opalińskim [rok 1604-1610] . Cieszyn : Polska Księgarnia „Stella”, [b.r.].

Svensson, Jon Czółnem przez morze : z czterema rycinami. Wyd. 5. Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księża Jezuici, [1935]. Seria – Biblioteka Młodego Lasu (Dla Młodzieży od 10-15 r.)

Umiński, Władysław Tajemnicza bandera [i flibustjerowie: powieść na tle dziejów Indji Zachodnich] Warszawa: Księgarnia J. Przeworskiego, 1933.

 

Umiński, Władysław Zwycięzcy oceanu. Wyd. 8 przejrzane przez autora z 6 rycinami E.Bridge’a. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolfa, 1944.

 

Waln, Nora (1895-1964) Dom na wygnaniu Warszawa : Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1936. Nora Waln – Amerykanka znalazła się w bardzo ciekawej sytuacji, gdy zaproszono ją poza mury domu starodawnego rodu chińskiego Linów. Przeżyła tam lat parę, przyjęta do rodziny jako córka i biorąc udział we wszystkich zajęciach i obrzędach egzotycznych swych gospodarzy, miała okazję poznać świat tamtejszy do głębi w całym splendorze feudalnej tradycji 35 pokoleń. Poślubiwszy następnie Anglika, będącego na służbie w Chinach, oglądała na własne oczy rozwój i przebieg rewolucji chińskiej lat ostatnich. Spojrzenie jej jednak było już nie tylko spojrzeniem córki rasy białej, ale także przybranej córki domu Linów. Książka o życiu codziennym i obyczajach Chin z początku XX w. „Dom na wygnaniu”. Prawdopodobnie jedyne polskie wydanie. Ilustracje pochodzą ze zbiorów Poselstwa Chińskiego w ówczesnej Polsce.

Weyssenhoff, Józef Zaręczyny Jana Bełzkiego / il. K.Górski. Wydanie 2. Warszawa : Gebethner i Wolff, 1904.

 

Węclewski, Zygmunt Słownik grecko-polski. Warszawa : nakład i druk Samuela Orgelbranda, księgarza i typografa, 1869. „Słownik grecko-polski” ułożył Zygmunt Węclewski (1824-1887) (doktor filozofii, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Warszawskiej).

Wielopolska, Maria Jehanne Pliszka w Jaskini Lwa – rozważania nad książką panny Iłłakowiczówny. Ścieżka obok drogi. Warszawa: Drukarnia Józefa Zielony (ul. Grzybowska 43), 1939. Ścieżka obok drogi (1939) to, osobiście ujęte, “gawędy” o marszałku Piłsudskim.

Witkowski, Stanisław (1866-1950). Historjografja grecka i nauki pokrewne (chronografja, biografja, etnografja, geografja) T. 1. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1925.

Wolter Kandyd czyli optymizm ; przeł. Boy Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza”, 1951. Pierwotnie tytuł brzmiał Kandyd czyli optymizm. Dzieło przełożone z niemieckiego rękopisu Doktora Ralfa z przyczynkami znalezionymi w kieszeni tegoż doktora zmarłego w Minden roku Pańskiego 1759”.

Wolter Prostaczek ; przeł. Boy Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza”, 1951. W Prostaczku – historii prawdziwej znalezionej w papierach O.Quesnel Wolter czyni autorem swej książki Pasquiera Quesnela, uczonego jansenisty, którego pisma papież potępił w słynnej bulli Unigenitus za żarty na temat religii i który musiał się chronić przed prześladowaniem uciekając do Belgii i Holandii. Całe jedno wydanie skonfiskowano, co przyczyniło się jedynie do powodzenia książki.

Zapolska, Gabriela Zaszumi las: powieść współczesna w trzech częściach T. 1 / Lwów-Warszawa-Poznań-Kraków-Lublin: Instytut Literacki „Lektor”, 1922.

 

Zola, Emil Germinal. T. 2 / tłumaczenie Mirandola. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, 1948.

 

Żeleński -Boy, Tadeusz Obrachunki fredrowskie. Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1949. Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, pseudonim literacki Boy (ur. 21 grudnia 1874 r. w Warszawie, zamordowany 4 lipca 1941 r. we Lwowie) – polski pisarz, poeta-satyryk, kronikarz, eseista, tłumacz literatury francuskiej, krytyk literacki i teatralny, działacz społeczny. „Obrachunki fredrowskie” zostały wymierzone przeciw kultowi sarmackiej przeszłości. „Arkadia założona w tragicznym okresie rozbiorów przez księżną Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową, przeszła na własność Państwa w 1945 r.”

Żeromski, Stefan Popioły : powieść historyczna T. 1. Wyd. 6. Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J.Mortkowicza : Towarzystwo Wydawnicze, 1925. (Seria Pisma Stefana Żeromskiego : pierwsze wydanie zbiorowe : powieści historyczne). Egzemplarz numerowany № 3531. Książka sygnowana w wielu miejscach pieczątką Biblioteki Uczennic (prawdopodobnie szkoły dla dziewcząt) K. Malczewskiej.

Żeromski, Stefan Ludzie bezdomni : powieść T. 1. Wyd. 5. Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1911. Powieść Żeromskiego wydana jeszcze przez Gebethnera i Wolffa. Od 1913 r. wyłączność do wydawania jego dzieł będzie miał Jakub Mortkiewicz. Tom 1 i 2 w jednym (2 numeracje) Ludzi bezdomnych pochodzący z księgozbioru Michała J.Kitzmana z Warszawy.