Patroni ulic naszego miasta – część 4

Ulica Marka Hłaski – położona jest w północno-zachodniej części miasta, w Dzielnicy Michalin. Łączy się z ulicą Podleśną. Zabudowa ulicy to domy jednorodzinne. W Polsce jest kilkanaście ulic noszących imię autora „Pięknych dwudziestoletnich”. Między innymi w: Warszawie, Wrocławiu, Józefowie k. Otwocka, Zwierzyńcu, Gliwicach, Kłodzku, Częstochowie, Tarnowie, Polanicy Zdroju i Siedlcach.

Marek Hłasko (1934-1969) – polski prozaik. Od 1958 roku przebywał na emigracji. Zdobył rozgłos i popularność dzięki nietypowemu stylowi twórczości, a także niekonwencjonalnemu zachowaniu (szczególnie ubiorowi). Był legendarną postacią młodego pokolenia, symbolem nonkonformizmu. Autor powieści: Ósmy dzień tygodnia, Następny do raju. Opowiadań: Noc nad piękną rzeką, Pierwszy krok w chmurach oraz wspomnień – Piękni dwudziestoletni.


Ulica Stanisława Jachowicza – nazwa tej ulicy znajduje się w Alfabetycznym spisie ulic już od 1987 r. Powstała prawdopodobnie wcześniej, o czym świadczy fakt, że jej nazwa widoczna jest na mapach z 1980 roku. Leży w północno-zachodniej części miasta, na Osiedlu Kolonia Błota. Łączy ulicę graniczną z granicami Warszawy. Większa część ulicy jest terenem leśnym. Do niedawna przy tej ulicy mieścił się Zakład dla Dzieci Głuchych.

Stanisław Jachowicz (1796-1857) – bajkopisarz i pedagog. Jeden z pionierów polskiej literatury dziecięcej. Pisał bajki i powiastki dydaktyczne wierszem.
Kto najlepszy
Juliś uczył się tylko dla karmelka,
Wacławka opłacano za to pieniążkami.
Zygmuntek, to mi chłopczyk,
jak różnica wielka!
On ani dla pieniążków, ani dla karmelka
Tylko… ale nie, nie powiem, zgadnijcie też sami.


Ulica Jana Kasprowicza – początkowo nazwa tej ulicy to ulica Chopina, na obecną zmieniono ją 24 marca 1970 roku. Położona jest w północno-wschodniej części miasta, Dzielnicy Michalin. Łączy ulicę Dobrą z Wilsona.
Jan Kasprowicz (1869-1926) – polski poeta. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Jego twórczość, to poetycka podróż od naturalizmu, poprzez symbolizm i ekspresjonizm do prymitywizmu. Kasprowicz pisał wiersze i poematy, m.in. Z chłopskiego zagonu,  Księga ubogich, zwłaszcza słynne Hymny w zbiorach Ginącemu światu i Salve Regina. Tłumaczył dzieła Ajschylosa i Szekspira.
[Tyle kwiatów opada za wcześnie]
Tyle kwiatów opada za wcześnie –
Tyle kwiatów, ach!
Tyle ludzi wciąż jęczy boleśnie,
Tonie w gorzkich łzach.


Ulica Marii Konopnickiej – znajduje się w północno-wschodniej części miasta, w Dzielnicy Michalin. Łączy ulicę 11 Listopada z Dobrą. Zabudowa tej ulicy jest jednorodzinna.
Maria Konopnicka z Wasiłowskich (1842-1910) – poetka, prozaik, krytyk, publicysta. Uczyła się krótko na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, przez całe życie dokształcała się we własnym zakresie. Jako poetka debiutowała w prasie w 1870 roku.
Jabłonka
Jabłoneczka biała
Kwieciem się odziała;
Obiecuje nam jabłuszka,
Jak je będzie miała.


Ulica Mikołaja Kopernika – początkowa nazwa tej ulicy to ulica Spacerowa. Nazwa tej ulicy funkcjonowała już przed II wojną światową. Przy zbiegu tej ulicy z ulicą Wawerską znajduje się Cmentarz Katolicki, utworzony w 1919 roku. Istnienie obecnej nazwy ulicy datuje się prawdopodobnie na lata 70-te XX wieku. Na mapach widnieje od 1980 roku. Znajdują się przy niej domy jednorodzinne i nowo powstałe bloki mieszkalne. Łączy ulicę 1 Maja z ulicą Wawerską.

Mikołaj Kopernik (1473-1543) – wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej, ekonomista. Jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, opublikowany drukiem w dziele “De revolutionibus orbium coelestium”  (O obrotach ciał niebieskich).