Literatura wczoraj, dziś i jutro…

„Nikt nie wie, czym jest dla mnie ta sosnowa szafa
z książkami Mickiewicza, Żeromskiego, Staffa…

O książki, książki moje, wy tylko jedno wiecie:
gdybym was nie miał – już by chyba nie było mnie na świecie…”
(Karski G. Biblioteka)

Wyjątkowy czar przedświątecznych i świątecznych dni grudniowych nastraja refleksyjnie, zmusza do analiz i podsumowań wszystkiego co dla nas ważne. Między zabieganiem i pośpiechem, kolejnym trudnym do zrealizowania zadaniem i jego spełnieniem, znajdujemy chwilkę, tę najmniejszą na zadumę. Tym razem nad książką, jej walorem, smakiem, przesłaniem. Książką, która od dawna jest jednym z najważniejszych komunikatorów społecznych. Literatura bowiem ma swe własne cele i zadania oraz wskazuje na rzeczywiste skutki jej odbioru. Każda ma swój niepowtarzalny charakter, budzi różne motywacje czytania. Literatura pełni wiele funkcji, od filozoficzno-społecznych, wychowawczych, poprzez estetyczno-kontemplacyjne, emocjonalne, aż do poznawczych. Jest modelem dialogowym ze zbiorowością odbiorców wyodrębnioną w danej społeczności, czyli publicznością literacką. Wielkość owej publiczności, jej miejsce w danej społeczności określa społeczne znaczenie i zasięg literatury, stanowi swoisty wskaźnik kultury literackiej, doświadczenia, gustów oraz kompetencji, i przede wszystkim świadomości literackiej.
W efekcie zmian otoczenia literatury, powstawania nowych form komunikacji społecznej, zadania literatury uległy zmianie, uległ także skróceniu czas wolny przeznaczony na czytanie. Wiele miejsca w naszym życiu przeznaczamy na pracę, dodatkowe, acz konieczne obowiązki. Doceniamy tym bardziej szlachetny kontakt ze słowem pisanym, tę chwilę wyjątkowych i cennych doznań. Im rzadsze, tym bardziej wyczekiwane to chwile.

W nastroju Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, natchnieni magią obdarowywania, pragniemy przedstawić naszych najwierniejszych czytelników. Listę wyróżnionych Gwiazdka w Bibliotece 2008 w porządku alfabetycznym przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie oraz Filia w Michalinie.
Nagrodzeni nagrodami książkowymi Gwiazdka w Bibliotece 2008 to: Krystyna Chodkowska, Stanisława i Czesław Czajka, Ewa i Grzegorz Fischerowie, Helena i Leon Grelowie, Zofia Klepacka, Małgorzata Korwin-Mikke, Ewa Kuczyńska, Alicja Litwiniuk, Halina i Andrzej Markowscy, Joanna Miłodrowska, Barbara Mościcka, Teresa Olejniczak, Helena i Bronisław Parakiewicz, Jan Pawiński, Janina Rydzewska, Halina Sekuła, Władysława Szyper, Danuta Wąsowska.
Gratulujemy i dziękujemy za stałą obecność w naszych Bibliotekach.

Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa.
A z kąta, z ust brata płynie,
kolęda na okarynie .
Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem,
wszystkim Czytelnikom życzą dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie i Filii w Michalinie