Bezpieczny Internet. Bezpieczne dziecko.

20 listopada 2008 w klubie Hydrofornia odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Naszym gościem był Jakub Śpiewak, założyciel i prezes Fundacji Kidprotect. Tematem spotkania był “Bezpieczny Internet. Bezpieczne dziecko” w kontekście: dziecko jako użytkownik Internetu oraz zagrożenia wynikające z szerokiego i niekontrolowanego dostępu do sieci.

Fundacja Kidprotect obejmuje swą działalnością następujące obszary życia społecznego:
1.Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości seksualnej;
2. Pomoc społeczną i działalność charytatywną na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych patologiami społecznymi, a w szczególności ofiar przestępczości seksualnej;
3. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom;
4. Promocję i organizację wolontariatu;
5. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.