Młody ilustrator bajek – propozycje zajęć dla grup świetlicowych

Cel: wspomaganie kształtowania postawy otwartej na realizację konkretnego zadania, integracja rówieśnicza.
Metoda: swobodnej ekspresji słownej i plastycznej (przygotowywanie prezentacji multimedialnych z ilustracjami dzieci).