Młody ekolog – propozycje zajęć bibliotecznych dla klas I-III

Cel: kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych. Metoda: poszukująca, fiszki zadaniowe.
Proponowane tematy zajęć:

  •  Oszczędzanie energii;
  •  Dziesięć sposobów oszczędzania wody;
  •  Co to jest recykling?
  •  Każdy może pomóc w ochronie środowiska.