Patroni ulic naszego miasta:

Adam Asnyk, Wojciech Bartosz, Józef Bem

Ulica Adama Asnyka – pierwotnym patronem tej ulicy był Adam Mickiewicz. Zmiany nazwy ulicy dokonano 29 października 1965 roku, ponieważ okazało się, że w mieście funkcjonuje już ulica o tej nazwie. Sytuacja ta wynikała z wcześniejszej przynależności tej części naszej miejscowości do dzielnicy Falenica Letnisko.

Adam Asnyk , pseudonim Jan Stożek, kryptonim El…y (1838-1897), polski poeta i dramatopisarz. Studiował w Warszawie, Wrocławiu, Paryżu, m.in. medycynę i nauki społeczne. W 1866 roku uzyskał w Heidelbergu stopień doktora filozofii. Popularny poeta swojej epoki, w poezji łączył tradycje romantyczne z pozytywistyczną problematyką filozoficzną i społeczną.

Ulica Wojciecha Bartosza – znajduje się w Michalinie i łączy ulicę hetmana Jana Sobieskiego z ulicą Dobrą.

Wojciech Bartosz – Wojciech Głowacki (1758-1794), chłop, kosynier w powstaniu kościuszkowskim 1974. Odznaczył się w ataku na rosyjskie działa w bitwie pod Racławicami. Awansowany na chorążego, śmiertelnie ranny pod Szczekocinami.

Ulica Józefa Bema – nazwę tej ulicy najwcześniej znaleźć można na Mapie Przeglądowej Sieci Ulic z 1980 roku. Leży ona w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Jarosław Południowy. Łączy ulicę Polną z ulicą Ejsmonda.

Józef Zachariasz Bem (1794-1850), polski generał, artylerzysta, bohater narodowy Polski i Węgier. Odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari. W okresie Wiosny Ludów, kierował obroną rewolucyjnego Wiednia (październik 1848), dowodził wojskami węgierskimi w Siedmiogrodzie i Banacie. Od sierpnia 1849 roku był naczelnym wodzem armii węgierskiej. Po upadku rewolucji na Węgrzech, jako generał w służbie tureckiej przeszedł na islam i przyjął imię Murat Pasza. Zmarł w Aleppo (Syria).

Ulica Wojciecha Bogusławskiego – nie ustalono dokładnej daty nadania nazwy tej ulicy. Figuruje ona w wykazie ulic miasta od roku 1991. Położona jest w jego północno-wschodniej części, łączy ulicę Sadową z Niezapominajki.

Wojciech Bogusławski(1757-1829),dyrektor teatru, dramatopisarz i pedagog, zwany ojcem sceny polskiej. Dyrektor Teatru Narodowego, twórca pierwszego stałego zespołu zawodowych aktorów polskich. Także pierwszej szkoły dramatycznej. Autor i tłumacz około 80-u utworów dramatycznych i librett operowych.

Ulica Jana Brzechwy– nazwę ulicy nadano 21 grudnia 1984 roku, znajduje się ona w północno-wschodniej części Józefowa (Michalina). Biegnie od ulicy Złotej Jesieni do granicy z miastem Warszawa.

Jan Brzechwa(1900-1992), pierwotnie Jan Lesman. Polski poeta, popularny autor książek dla dzieci. Autor i wykonawca tekstów kabaretowych. W 1938 r. wydał pierwszy zbiór wierszy dla dzieci pt. Tańcowała igła z nitką, potem kilkadziesiąt następnych zbiorów tekstów wierszowanych oraz w końcu powieści prozą, których bohaterem jest wszystkim znany Pan Kleks.

Ulica Aleksandra Brücknera – poprzednia nazwa ulicy to ulica Królewska. Graniczy z miastem Warszawa. Biegnie od torów PKP w kierunku wschodnim. W zachodnio-północnej części miasta przechodzi w ulicę Ziarnistą, we wschodnio-północnej części zaś, we wspomnianą wcześniej ulicę Królewską. Nazwa ulicy funkcjonuje od 21 grudnia 1984 roku.

Aleksander Brückner(1856-1939), polski filolog, slawista i historyk kultury. Profesor Uniwersytetu w Berlinie, członek Akademii Umiejętności i Akademii Nauk w Petersburgu, Pradze i Belgradzie. Odkrywca zabytków piśmiennictwa polskiego, m.in. Kazań świętokrzyskich. Autor Słownika etymologicznego języka polskiego, Dziejów kultury polskiej.

Źródło: Praca Magisterska, UW. Mgr Jadwiga Sikorska
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN
Il. pl.wikipedia.org